ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι για όλους δωρεάν.

ΟΝ LINE ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Για οποιαδήποτε υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία, info@era.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD CREDITS) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

ΧΟΡΗΓΟΙ

Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προβολής σας στο Συνέδριο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του συνεδρίου ERA Ltd.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ