ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η παρακολούθηση του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με 16 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD CREDITS) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι για όλους δωρεάν.

ΟΝ LINE ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Για οποιαδήποτε υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία, info@era.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΧΟΡΗΓΟΙ

Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προβολής σας στο Συνέδριο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του συνεδρίου ERA Ltd.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ