ΓΕΝ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
16-17 Δεκεμβρίου 2022


ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΓΑΡΟ Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 115 21 Αθήνα


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ/COVID-19
Θα τηρηθούν αυστηρά όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας για την έναρξη των φυσικών συνεδρίων τόσο για το συνεδριακές αίθουσες όσο και για το χώρο της έκθεσης-γραμματείας συνεδρίου.


ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Eλληνική.


ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Θα χορηγηθούν 16 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ).


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα πιστοποιητικά συμμετοχής θα σταλούν ηλεκτρονικά μετά το πέρας του Συνεδρίου, αφού συμπληρωθεί η ηλεκτρονική φόρμα αξιολόγησης.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  
Το πρόγραμμα καθώς και όλες οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συνεδρίου. Ο κωδικός πρόσβασης θα αποσταλεί σε όλους τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες.


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ERA E.Π.Ε., Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
Τηλ: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690
E-mail: info@era.gr, Web Site: www.era.gr