ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι για όλους δωρεάν.

ΟΝ LINE ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Για οποιαδήποτε υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία, info@era.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε και με την Γραμματεία του ΟΜΜΑ, Τηλ. 210 6755850, έως τις 11-12-2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ/COVID-19
Θα τηρηθούν αυστηρά όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας για την έναρξη των φυσικών συνεδρίων τόσο για το συνεδριακές αίθουσες όσο και για το χώρο της έκθεσης-γραμματείας συνεδρίου, όπως ανακοινώθηκαν επισήμως στις 3 Ιουλίου 2020.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους στο χώρο διεξαγωγής και τους εξωτερικούς συνεργάτες – προμηθευτές και για τους συμμετέχοντες.