ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι για όλους δωρεάν.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Θα χορηγηθούν 16 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ).

ΟΝ LINE ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Για οποιαδήποτε υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία, info@era.gr, Τηλ. 210 3634944.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε και με την Γραμματεία του ΟΜΜΑ, Τηλ. 210 6755850, έως τις 10-12-2021

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ/COVID-19
Θα τηρηθούν αυστηρά όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας για την έναρξη των φυσικών συνεδρίων τόσο για το συνεδριακές αίθουσες όσο και για το χώρο της έκθεσης-γραμματείας συνεδρίου.